Fuso Canter
Úvod - Servis a díly - Servis - Vrácení vozidla

Vrácení vozidla

Až skončí životnost vašeho vozu

Zákonný předpis, kterým se řídí odevzdávání vozidel do celkové povolené hmotnosti (GVW) 3,5 t

Směrnice EU 2000/53/ES (provedená na vnitrostátní úrovni jako zákon o vozidlech na konci životnosti) poskytuje pro celou EU obecný právní rámec pro environmentálně kompatibilní odstraňování vozidel na konci životnosti. Canter do 3,5 t je jediným produktem MFBTC, který tomuto zákonu podléhá.

Chcete-li se dozvědět více o odevzdávání vozidel na konci životnosti, použijte níže uvedené záložky.

Proces odevzdání

Protože zákon ELV* vstoupil v platnost, vy, jako zákazník, máte možnost vrátit své staré vozidlo výrobci. Na konci životnosti vozidla musí být splněny tyto podmínky:

  • Musí jít o motorové vozidlo s celkovou povolenou hmotností (GVW) do 3,5 t.
  • Ve vozidle musí být přítomny všechny hlavní prvky, jako je systém pohonu (motor, převodovka atd.), odpružení, nástavba, katalyzátor nebo elektronické řídicí jednotky.
  • Ve vozidle nesmí být žádný odpad.
  • Vozidlo musí být registrováno (nebo zaregistrováno před vyřazením z provozu) v členském státě EU po dobu alespoň jednoho měsíce.
  • Registrační dokumenty se předávají s vozidlem. Pro zrušení registrace vašeho vozidla na konci životnosti je nutné získat „osvědčení o likvidaci“. Tento dokument potvrzuje, že vaše vozidlo bylo odstraněno v souladu s předpisy. Toto osvědčení o likvidaci smějí vydat pouze certifikovaná demontážní zařízení a autorizovaná přijímací zařízení nebo výrobcem pověřené přijímací sklady.

Aby se usnadnilo odstranění vašeho vozidla na konci životnosti, společnost Daimler AG provozuje rozsáhlou síť přijímacích center, která vaše vozidlo bezplatně přijmou. Naše smluvní demontážní zařízení jsou certifikována v souladu se zákonem o vozidlech na konci životnosti nezávislými odborníky a splňují všechny zákonné požadavky. Jsou rovněž podrobena auditu v souladu s kritérii kvality a námi monitorována.

* Směrnice o vozidlech na konci životnosti – směrnice EU 2000/53/ES řídí demontáž a recyklaci motorových vozidel v Evropské unii. Cílem této směrnice je omezení odpadu vznikajícího z vozidel na konci životnosti. Tato směrnice zavazuje členské státy EU k vytvoření sběrných systémů pro vozidla na konci životnosti. Tato směrnice byla provedena v Německu dne 1. července 2002, ke dni vstupu v platnost nařízení o vozidlech na konci životnosti.

Demontáž/recyklace

Jak předepisuje zákon, z vozidla se nejprve vypustí všechny provozní kapaliny (jako olej a brzdová kapalina), které se pak recyklují. Poté se z vozidla odstraní znovu použitelné díly a recyklovatelné materiály. Recyklovatelné materiály – jako sklo, pneumatiky, velké plastové komponenty atd. – se předávají do samostatných recyklačních procesů. Zbylá karoserie se šrotuje, třídí do různých kategorií a poté se vrací do materiálového cyklu, je-li to možné.

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí během životnosti vašeho vozidla. A navíc.

Čím více recyklujeme, tím méně likvidujeme. Ochrana životního prostředí je jedním z hlavních cílů společnosti Daimler AG. V podstatě nám jde o šetrné využívání přírodních zdrojů s cílem co nejvíce recyklovat, abychom museli co nejméně likvidovat.

Sledujeme celý životní cyklus vozidla.

Již od vývojové fáze se dává vysoká priorita zaručení toho, že naše vozidla budou zkonstruována pro maximální kompatibilitu s životním prostředím a recyklovatelnost. Dobrý příklad této snahy lze nalézt v našem používání monomateriálových systému pro nárazníky a panely chránící podvozek.

Tyto komponenty se snadno demontují a umožňují vysoce kvalitní recyklaci šetrnou k materiálu. Kromě toho se v našich vozidlech používají přírodní vlákna z obnovitelných zdrojů, jako jsou kokosové ořechy nebo sisal. Tyto materiály přinášejí zjevné výhody ve formě recyklovatelnosti a sníženého vlivu na životní prostředí. V environmentálních směrnicích Daimler AG se zavazujeme k nepřetržitému zlepšování environmentální kompatibility našich produktů. Tyto směrnice stanovují normu pro optimalizaci environmentální výkonnosti našich vozidel v průběhu naší každodenní činnosti.